NASZE DZIAŁANIA

Kiedy życie rozpada się jak układanka, to strata choćby jednego z elementów powoduje, że upadamy. Najtrudniej jest wtedy na nowo złożyć wszystko w jedną całość. Dlatego znakiem graficznym Fundacji SCALAM stało się serce, symbolizujące życie, łączące w sobie jego najważniejsze elementy: miłość, szczęście, prawo do godnego i równego życia, akceptację. Nazwa Fundacji SCALAM w języku łacińskim oznacza również drabinę, po której szczeblach może wspiąć się każdy potrzebujący, aby wydostać się z niepowodzenia. Mimo, że droga na sam szczyt bywa trudna i wymaga wysiłku – symbolizuje pokonywanie własnych barier, słabości. Stawiając czoła przeciwnościom, stajemy się silniejsi, i mamy odwagę iść dalej. Dzięki temu odkrywamy w sobie nowe możliwości, uczymy jak radzić sobie z własnymi problemami. Otwierając się na ludzi pomagamy im spojrzeć na życie z innej, wyższej perspektywy.

Fundacja Scalam- prostujemy drogi życia skierowana jest dla rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej, środowisk szkolnych, placówek opiekuńczo- wychowawczych a także dla domów samotnej matki. Pragniemy wspierać, motywować do podejmowania wyzwań, wzbogacania codzienności, edukować, aby radość i spełnienie stały się codziennością.

Zapraszamy wszystkich Państwa do współpracy.