O FUNDACJI

   Kiedy życie rozpada się jak układanka, to strata choćby jednego z elementów powoduje, że upadamy. Najtrudniej jest wtedy na nowo złożyć wszystko w jedną całość. Dlatego znakiem graficznym Fundacji SCALAM stało się serce, symbolizujące życie, łączące w sobie jego najważniejsze elementy: miłość, szczęście, prawo do godnego i równego życia, akceptację. Nazwa Fundacji SCALAM w języku łacińskim oznacza również drabinę, po której szczeblach może wspiąć się każdy potrzebujący, aby wydostać się z niepowodzenia. Mimo, że droga na sam szczyt bywa trudna i wymaga wysiłku – symbolizuje pokonywanie własnych barier, słabości. Stawiając czoła przeciwnościom, stajemy się silniejsi, i mamy odwagę iść dalej.

Fundacja SCALAM formalnie powstała w grudniu 2012 roku. W skład Zarządu Fundacji wchodzą trzy osoby, pracujące wolontaryjnie. Od początku swojej działalności wspieramy ludzi oraz instytucje, którym leży na sercu integracja lokalnego środowiska i którzy chcieliby realizować projekty, odpowiadające na potrzeby młodego pokolenia w naszym regionie. Kierujemy nasze działania m.in. do rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej, środowisk szkolnych, parafian, placówek opiekuńczo – wychowawczych. Pragniemy wspierać, motywować do podejmowania wyzwań, wzbogacania codzienności, edukować, aby radość i spełnienie stały się codziennością. Wspieramy inicjatywy, wpisujące się w nasze cele, realizujemy własne programy, wciąż szukamy inspiracji.

Wierzymy, że warto motywować członków naszej społeczności do podejmowania wyzwań. Pomagamy, by mieszkańcy, którym chcą być aktywni,  mogli realizować swoje pomysły. Staramy się scalać wszystkie źródła pomocy, ponieważ jest to najlepszy sposób, by połączyć ludzi w czynieniu czegoś dla innych.

Zapraszamy wszystkich Państwa do współpracy.

Misja Fundacji „Scalam – Prostujemy drogi życia”

„Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu”(Dz.20,35)

 

Fundatorzy zamierzają prowadzić działalność w swoim środowisku lokalnym ( Miasto Przasnysz i Gmina Czernice Borowe), które w pewnym stopniu wspiera lub może wesprzeć działalność Fundacji, uczestniczy lub może uczestniczyć w realizacji celów Fundacji.

 

Główny cel Fundacji

Główny cel Fundacji – to integracja lokalnego środowiska przy identyfikacji występujących w regionie społecznych potrzeb, w szczególności związanych z młodym pokoleniem, szukanie sposobów ich zaspakajania oraz czynne współuczestniczenie chociażby w częściowym ich zaspokojeniu. Integracja lokalnych środowisk przy rozwiązywaniu istniejących problemów, pozwoli na uzyskanie efektu synergii czyli premii za wspólne działanie.

Szczegółowe Cele Fundacji

 • Promocja integracji społecznej
 • Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
 • Działalność kulturalna, edukacyjna, oświatowa,
 • Pomoc rodzinom,
 • Działalność charytatywna,
 • Promocja i organizacja wolontariatu.

 

Sposoby realizacji celów:

 • Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa,
 • Rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej,
 • Organizacja szkoleń, warsztatów,
 • Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży,
 • Prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej w dziedzinie ochrony zdrowia, edukacji, nauki, kultury i sztuki,
 • Organizowanie imprez kulturalno- oświatowych, spektakli teatralnych na różne okoliczności oraz koncertów charytatywnych.

 

Powyższe Fundacja zamierza realizować głównie poprzez dofinansowanie chętnych realizatorów w/w celów, którzy wystąpią do Fundacji z propozycją przeprowadzenia konkretnych projektów. Projekty te wnioskujący zdefiniują na Wniosku udostępnionym przez Fundację.

„Mimo wszystko” – Kent M. Keith

Ludzie są nierozumni, nielogiczni i samolubni,
KOCHAJ ICH, MIMO WSZYSTKO
Jeśli czynisz dobro, oskarżą Cię o egocentryzm,
CZYŃ DOBRO, MIMO WSZYSTKO
Jeśli odnosisz sukcesy, zyskujesz
fałszywych przyjaciół i prawdziwych wrogów,
ODNOŚ SUKCESY, MIMO WSZYSTKO
Twoja dobroć zostanie zapomniana już jutro,
BĄDŹ DOBRY, MIMO WSZYSTKO
Szlachetność i szczerość wzmagają Twoją wrażliwość
BĄDŹ SZLACHETNY I DOBRY, MIMO WSZYSTKO
To, co budujesz latami, może runąć w ciągu jednej nocy,
BUDUJ, MIMO WSZYSTKO
Ludzie w gruncie rzeczy potrzebują
Twej pomocy, mogą Cię jednak zaatakować, gdy im pomagasz,
POMAGAJ, MIMO WSZYSTKO
Dając światu najlepsze, co posiadasz, otrzymujesz ciosy,
DAWAJ ŚWIATU NAJLEPSZE, CO POSIADASZ,
MIMO WSZYSTKO.

Tekst, nazywany z angielska „Paradoksalne Przykazania” (Paradoxical Commandments), przypisywany jest Matce Teresie z Kalkuty, która poleciła umieścić go na ścianie Shishu Bhavan.

logo_scalam.fn