Aktualizacja regulaminu konkursu o św. Stanisławie Kostce „Ad Maiora Natus Sum”

kwiecień 23, 2018 Podziel się opinią

Komitet Społeczny przy Parafii Rzymskokatolickiej św. Wojciecha w Przasnyszu (parafia chrztu św. Stanisława Kostki), włączając się w obchody 450 rocznicy śmierci św. Stanisława Kostki, ogłasza Konkurs „Św. Stanisław Kostka – Ad Maiora Natus Sum – Do większych rzeczy urodzony jestem”. Konkurs skierowany jest do uczniów klas pierwszych i drugich szkół średnich Powiatu Przasnyskiego oraz Diecezji Płockiej. Nagrodą jest wycieczka na trasie: Rostkowo – Wiedeń – Rzym – Augsburg – Przasnysz w dniach 10 – 18 sierpnia 2018 r.

Instytucje, przedsiębiorstwa oraz osoby fizyczne, które chciałyby dodatkowo wesprzeć finansowo Konkurs (co pozwoliłoby na zwiększenie ilości uczestników wyjazdu) są bardzo mile widziani.

Regulamin Konkursu „Św. Stanisław Kostka – Ad Maiora Natus Sum – Do większych rzeczy urodzony jestem”

Konkurs „Św. Stanisław Kostka – Ad Maiora Natus Sum – Do większych rzeczy urodzony jestem” jest organizowany przez Komitet Społeczny przy Parafii Rzymskokatolickiej św. Wojciecha w Przasnyszu (parafia chrztu św. Stanisława Kostki).

 

 1. Cele konkursu:
 • Włączenie się w obchody 450 rocznicy śmierci św. Stanisława Kostki
 • rozwinięcie patriotyzmu lokalnego poprzez poszerzenie wiedzy o życiu św. Stanisława Kostki, wielkiej postaci Ziemi Przasnyskiej i Mazowsza
 • inspiracja młodzieży do refleksji nad wyborami dokonywanymi w życiu i wartościami, którymi się kieruje
 • pobudzenie kreatywności
 • rozwijanie umiejętności pracy w zespole
 • rozwój ogólnej wiedzy historycznej, geograficznej, lingwistycznej
 1. Temat Konkursu to: „Wartości, którymi się kieruję; decyzje, które podejmuję”.
 2. Konkurs skierowany jest do uczniów w wieku 15 – 18 lat Powiatu Przasnyskiego oraz Diecezji Płockiej.
 3. Udział w Konkursie polega na wykonaniu zestawu czterech indywidualnych (wykonanych bez pomocy osób trzecich) prac:
 • Dzieciństwo
 • Wybór
 • Determinacja
 • Wartości

Celem jest prezentacja siebie, własnych wartości, postaw, wyborów, zachowań w odniesieniu do podanych tematów na tle życiorysu św. Stanisława Kostki.

 1. Dopuszcza się następujące formy prac:
 • rysunek (format A4 lub A3) wykonany dowolną techniką,
 • praca malarska (format A4 lub A3) wykonana dowolną techniką,
 • wycinanka, wydzieranka, kolaż (format A4 lub A3) wykonany dowolną techniką,
 • prezentacja multimedialna wykonana w programie Microsoft Power Point,
 • forma literacka (opowiadanie, wiersz, itp.)
 1. Na każdym etapie można złożyć pracę wykonaną inną techniką.
 2. Osoby oraz prace, które nie spełniają kryteriów formalnych nie będą kwalifikowane w Konkursie.
 3. Prace należy przesłać na adres Organizatora Konkursu:

Parafia Rzymskokatolicka św. Wojciecha

Ul. Św. Wojciecha 1B

06-300 Przasnysz

lub dostarczyć do siedziby organizatora w godzinach pracy kancelarii.

Na kopercie powinien być dopisek „Konkurs – św. Stanisław Kostka” .

 1. Jedna osoba może zgłosić na konkurs tylko jeden zestaw prac.
 2. Prace konkursowe należy dostarczyć w poniższych terminach:
 • 28 luty 2018 – Dzieciństwo
 • 8 kwietnia 2018 – Wybór
 • 12 maja 2018 – Determinacja
 • 22 czerwca 2018 – Wartości

Lub

Cały zestaw czterech prac w terminie do 15 czerwca 2018 roku.

Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia poszczególnych terminów konkursu.

 1. Każda praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem wykonawcy. Do zestawu prac należy dołączyć zaklejoną kopertę. Koperta powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem wykonawcy, a w środku zawierać jego dane osobowe:
 • Imię i nazwisko
 • PESEL
 • Nazwa szkoły i klasa
 • Telefon / adres poczty elektronicznej
 • A także oświadczenia zgodne z załącznikiem nr 1 lub nr 2 w zależności od wieku autora
 1. Prace oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora Konkursu. Zwycięzców Jury wyłania poprzez głosowanie (zwykłą większością głosów). Jury bierze pod uwagę przede wszystkim: pomysł, kreatywność, staranność wykonania pracy, spójność zestawu prac.
 2. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do ich wystawiania i publikowania.
 3. Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 30 czerwca 2018 r. na stronach internetowych:
 4. Parafii Rzymskokatolickiej św. Wojciecha      www.faraprzasnysz.pl
 5. Diecezji Płockiej                                                 www.diecezjaplocka.pl
 6. Fundacji Scalam – prostujemy drogi życia   www.fundacjascalam.pl
 7. Zwycięzcy – 15 osób, autorzy najlepszych zestawów prac – otrzymają nagrodę w postaci wycieczki na trasie: Rostkowo – Wiedeń – Rzym – Augsburg – Przasnysz w dniach 10 – 18 sierpnia 2018 r.

Główni sponsorzy:

 • Fundacja Scalam – prostujemy drogi życia
 • Burmistrz Miasta Przasnysz
 • Wójt Gminy Czernice Borowe
 • Starosta Przasnyski

Wyjazd ma charakter turystyczno – religijny. Punktem kulminacyjnym jest msza św. przy grobie św. Stanisława Kostki w 450 rocznicę śmierci – 15 sierpnia 2018.

 1. Jury może przyznać dodatkowe miejsca wyróżniającym się pracom.
 2. Osoby nagrodzone (zakwalifikowane do udziału w wycieczce) zostaną powiadomione indywidualnie pocztą elektroniczną. Wówczas przekazane zostaną także dane organizacyjne wyjazdu.
 3. Wyniki ogłoszone przez Jury są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
 4. Osoby zakwalifikowane otrzymają dodatkowe zadanie – przygotowanie foto/video reportażu.
 5. Osoby nagrodzone (zakwalifikowane do udziału w wycieczce) zobowiązane są do wniesienia opłaty administracyjnej w wysokości 200 PLN.
 6. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane osobiście oraz że wykorzystane do pracy konkursowej zdjęcia i inne materiały nie naruszają praw autorskich oraz uczestnicy posiadają prawa do wykorzystania wizerunku osób trzecich.
 7. Wszelkich informacji udziela pełnomocnik organizatora Konkursu:  jacekglinka.przasnysz@gmail.com

 

 

PLIKI DO POBRANIA

Regulamin Konkursu św. Stanisław Kostka 2018 oraz załączniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.